WAR EVENT

Mass-War Event, ili jednostavno "War Event" je specijalan događaj na serveru koji se organizira pred kraj ili početak svakog mjeseca. Ovo je događaj gdje sva kraljevstva (osim neutralnih) automatski postaju neprijatelji i međusobna napadanja (/k invade) su potpuno besplatna!

War Event pored besplatnog napadanja donosi i slijedeće posebne mogućnosti za sve igrače:
• Svi igrači za vrijeme trajanja ovog eventa uvijek imaju aktivne napitke brzine, snage, ali i regeneracije.
• Cooldown za upotrebu Ender Pearlova je potpuno uklonjen.
• Svi online igrači za vrijeme trajanja War Eventa će svakih 20-30 minuta dobivati od $500 do $1000 kao nagradu za sudjelovanje!

Posljednji War Event je održan 05.05.2018. u periodu od 13:00 do 17:00! Pratite nas na Facebooku za informacije o budućim eventima!