WAR EVENT

Mass-War Event, ili jednostavno "War Event" je specijalan događaj na serveru koji se organizira pred kraj ili početak svakog mjeseca. Ovo je događaj gdje sva kraljevstva (osim neutralnih) automatski postaju neprijatelji i međusobna napadanja (/k invade) su potpuno besplatna!

War Event traje 4 sata, a pored besplatnog napadanja donosi i slijedeće posebne mogućnosti za sve igrače:
• Svi igrači za vrijeme trajanja ovog eventa uvijek imaju aktivne napitke brzine, snage, ali i regeneracije.
• Smanjen cooldown za upotrebu Ender Pearlova sa 10 na 5 sekundi.
• Server će na vas automatski postaviti bounty svaki put kada ubijete nekog igrača koji na sebi nema bounty, a ukoliko umrete, šanse za droppanje vaše glave su 100%!
• Svi online igrači za vrijeme trajanja War Eventa će svakih 15-30 minuta dobivati od $500 do $1000 kao nagradu za sudjelovanje!

Napomena: Kraljevstva koja imaju aktivan Invasion Shield još uvijek ostaju imuna napade, eksplozije i PVP na svom području za vrijeme trajanja War Eventa! Iako ne mogu u potpunosti sudjelovati u War Eventu, i dalje će dobivati periodične nagrade ako su online.

Posljednji War Event je održan 26.08.2018. u periodu od 13:00 do 17:00. Pratite nas na Facebooku za informacije o budućim eventima!